Środowisko

Każda zrealizowana inwestycja rozpoczyna się od załatwienia wszystkich niezbędnych formalności, tj. uzyskania niezbędnych do realizacji inwestycji pozwoleń.

Pierwszym krokiem w uzyskiwaniu pozwoleń jest analiza czy dla danego przedsięwzięcia wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.  Decyzja o środowiskowych uwarunkowań wymagana jest dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, które określone zostały w drodze rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Wyróżnia się przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.

W zależności od rodzaju inwestycji do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach załącza się kartę informacyjną przedsięwzięcia lub raport o oddziaływaniu na środowisko.

Karta informacyjna przedsięwzięcia

Karta informacyjna przedsięwzięcia stanowi obowiązkowy załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Dowiedz się więcej

Raport o oddziaływaniu na środowisko

Raport o oddziaływaniu na środowisko wykonywany jest dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których organ właściwy do wydania decyzji stwierdzi w drodze postanowienia obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Dowiedz się więcej