Sporządzamy kompleksowe opracowania wielobranżowe w celu uzyskania pozwolenia na budowę oraz budowy zamierzenia budowlanego. Specjalizujemy się w projektowaniu i budowie obiektów branży hodowlanej, hal i zakładów produkcyjno-magazynowych z częścią socjalną i pomieszczeniami biurowymi, budynków i obiektów gospodarczych związanych z obsługą gospodarstwa rolnego, budownictwa mieszkaniowego.

ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ

Prowadzimy inwestycję kompleksowo:

 • koncepcja
 • formalności środowiskowe, uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 • uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy
 • wykonanie projektu budowlanego
 • uzyskanie pozwolenia na budowę
 • generalne wykonawstwo
 • uzyskanie pozwolenia na użytkowanie
 • przekazanie zakończonej inwestycji inwestorowi

PROJEKTY BUDOWLANE

 • projekt zagospodarowania terenu
 • projekt architektoniczno-budowlany
 • projekt branży elektrycznej
 • projekt branży sanitarnej (wodno-kanalizacyjny, gazowy, wentylacyjny, pompowania gnojowicy, instalacje recyklingu wody szarej)
 • projekt branży drogowej
 • projekt przyłącza wodociągowego
 • projekty stanowisk pomiarowych emisji z wylotów kominowych

Projekty wymagające uzgodnień uzgadniamy zgodnie wymaganymi przepisami prawa w tym między innymi:

 • pod względem ochrony przeciwpożarowej (rozplanowanie wyjść ewakuacyjnych, dróg pożarowych, lokalizacji i wydajności/pojemności hydrantów i zbiorników przeciwpożarowych)
 • w zakresie wymagań higieniczno- sanitarnych (rozplanowanie zaplecza socjalnego, jadalnie, szatnie przepustowe dla pracowników, pomieszczenia pracy, pomieszczenia biurowe, instalacja wodno-kanalizacyjna, wentylacja)
 • w przypadku nowego przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, gazowego, energetycznego z gestorami sieci
 • w przypadku sieci wychodzących poza teren działki z Zespołem Uzgadniana Dokumentacji Projektowej

PROJEKTY WYKONAWCZE

 • projekt konstrukcji żelbetowej
 • projekt konstrukcji murowanej
 • projekt konstrukcji stalowej
 • projekt konstrukcji drewnianej
 • projekt obudowy z płyt warstwowych
 • projekt branży sanitarnej (kotłownia, kanalizacja, woda, wentylacja)
 • projekt branży elektrycznej (instalacja odgromowa, oświetlenia, gniazd wtykowych, agregat prądotwórczy)

Wykonujemy szczegółowe rysunki zbrojeniowe elementów żelbetowych, wykonawcze i warsztatowe dla konstrukcji stalowych, żelbetowych i drewnianych wraz z dokładnymi zestawieniami materiałowymi. Szczegółowe rysunki wykonawcze są podstawą do wykonania dokładnego kosztorysu inwestycji.

KOSZTORYSY

 • inwestorskie
 • wyposażeniowe
 • kosztorysy do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w celu uzyskania dofinansowania
 • kosztorysy bankowe niezbędne do uzyskania finansowania inwestycji
 • biznes plany w zakresie budownictwa inwentarskiego

WYKONAWSTWO- BUDOWA POD KLUCZ

 • oferujemy kompleksowe prowadzenie, nadzór oraz kierownictwo nad procesem inwestycyjnym po uzyskaniu pozwolenia na budowę
 • oferujemy organizację oraz kierownictwo budową
 • kompleksowy nadzór, przygotowanie i koordynacja robót
 • pełnienie funkcji inwestora zastępczego
 • doradztwo techniczne i rzeczoznawstwo w zakresie budownictwa

OBSŁUGA FORMALNO-PRAWNA

 • prowadzenie inwestycji z ramienia Inwestora procesów inwestycyjnych
 • uzyskiwanie uzgodnień, opinii, pozwoleń
 • nadzór nad procesem inwestycyjnym